Gyakorlati szemléletű HR és munkaügyi képzések

2021.11.02 | Partnereink
gyakorlati-hr-munkaugyes-kepzes-novahr-olm-rendszer-blog

Az OLM Rendszernél kifejezetten fontosnak tartjuk a tudást és a fejlődést. Tudjuk, hogy a dolgozói adatok kezelése gyakran nehéz feladat, ezért ajánljuk figyelmébe partnerünk, a  Nova HR speciálisan HR-eseknek és munkaügyeseknek szóló képzéseit.

Aktuális események

Munkaidőkeret és elszámolási időszak

Képzésükkel azoknak a munkáltatóknak kívánnak segítséget nyújtani, akik munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazásával optimális munkaügyi működést kívánnak kialakítani és az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásukat szeretnék bővíteni. Felkért előadóik a téma elismert szakértői.

Előadók: Dr. Pál Lajos ügyvéd, munkajogász
                 Dr. Máriás Attila munkajogász, kártérítési szakjogász

Képzés időpontja: 2021. november 16., 10:00-16:00

Helyszín: IX. Budapest, Soroksári út 30-34., Haller Gardens „D” ép. és Zoom platform

Az oktatás részvételi díja:

Helyszíni részvétel: 34 900 Ft+Áfa
Online részvétel: 28 900 Ft+Áfa
Helyszíni részvétel + Munkaidőkeret Kalauz 2.0 szakkönyv: 41 800 Ft+Áfa
Online részvétel + Munkaidőkeret Kalauz 2.0 szakkönyv: 35 800 Ft+Áfa

 • Mi munkaidő és mi nem az?
 • A Munka Törvénykönyve munkaidő-szabályozásának sajátosságai
 • Mi a munkáltató tevékenység és működési rend az Mt-ben?
 • Mi a különbség az „egyenlő” és egyenlőtlen munkaidő-beosztás között?
 • Mi a különbség az általános és általánostól „eltérő” munkarend között?
 • Mi a munkaidőkeret?
 • Kinek és mire jó?
 • Kinek és mire nem lesz jó?
 • Melyek a munkaidőkeret alkalmazásának, bevezetésének javasolt lépései?
 • Melyek a legfontosabb munkaidőkerethez kapcsolódó munkaidő-beosztási szabályok?
 • Melyek a legfontosabb munkaidőkerethez kapcsolódó munkabér-elszámolási szabályok?
 • Szabadság nyilvántartása, kiadása és elszámolása munkaidőkeret alapján történő egyenlőtlen munkaidő beosztás alkalmazása esetén
 • Mi az elszámolási időszak?
 • Kinek és mire jó?
 • Kinek és mire nem lesz jó?
 • Munkaidőkeret és elszámolási időszak hasonlóságai, különbségei
 • Munkaidő beosztások alakjával, tartalmával kapcsolatos jogszabályi és hatósági ellenőrzési követelmények
 • Munkaidő nyilvántartások alakjával, tartalmával kapcsolatos jogszabályi és hatósági ellenőrzési követelmények
 • Munkaidőkeret alapján történő egyenlőtlen munkaidő beosztással kapcsolatos legutóbbi
 • Kúria ítéletek
 • Tipikus tévhitek, hibák bemutatása

Jelentkezéskor a Megjegyzés rovatban jelezze, hogy az OLM Rendszer ajánlásával vesz részt!

HR-osztályok, HR-szolgáltatók adatkezelése a gyakorlatban

Amit az adatkezelésről egy HR-esnek tudnia kell.

Tanfolyamukat mindazoknak ajánlják, akik munkavállalók adatkezelésével vagy toborzással, kiválasztással, szervezetfejlesztéssel foglalkoznak. Elmondják, hogyan feleljen meg a GDPR- és az egyéb az adatvédelmi követelményeknek!

A képzésen számos példával megvilágítva, a tapasztalatok ismertetésével mutatják be, hogy a gyakorlatban milyen kérdések, nehézségek merülnek fel, hogyan lehet azokat megoldani. Kitérnek a HR-tevékenységet támogató szoftverekre, felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekre és a mesterséges intelligencia használatára is.

Előadók: Dr. Koczka Erika ügyvéd, adatvédelmi szakjogász, infokommunikációs szakjogász
                Dr. Gáspár Gabriella ügyvéd, bankszakjogász, adatvédelem és adatbiztonság

Képzés időpontja: 2021. november 17., 13:00-18:00

Helyszín: Online képzés – Zoom platform

Az oktatás részvételi díja: 24.000 Ft + Áfa

Munkavállalók alkalmazása

 • Munkaerő-toborzás, kiválasztás, munkaerő-felvétel adatvédelmi kérdései
 • Önéletrajzok felhasználása adatvédelmi szempontból
 • Adatvédelmi sajátosságok többes foglalkoztatásnál, eltérő foglalkoztatásnál, kiküldetés, külföldi munkavállalók esetén
 • Munkaerő kölcsönzés, diákmunka
 • Erkölcsi bizonyítvány és biometrikus adatok kezelése

Aktuális kérdések, pandémia

 • Távmunka, home office adatvédelmi kérdések
 • Veszélyhelyzeti, COVID-19 speciális iránymutatások, oltási igazolás/igazolvány
 • Munkavállalók ellenőrzése, megfigyelése
 • Bérszámfejtés, cafeteria, munkába járással kapcsolatos térítések adatvédelmi aspektusai
 • Szabadságok, temetési és más segélyekhez kapcsolódó adatkezelés, hozzátartozói adatok kezelésének adatvédelme
 • Munkavállalók értékelésével, képzésével kapcsolatos adatvédelmi kérdések
 • Kapcsolattartás érdekképviseletekkel, szakmai szervezetekkel, szakszervezetet érintő adatkezelési kérdések
 • Munkavédelmi célú adatkezelés, munkavállalók munkaalkalmassága, munkaadók által biztosított egészségügyi szolgáltatások
 • Céges postafiók privát célú használata, munkáltató által biztosított számítástechnikai eszközök privát munkavállalói célból történő használata, céges rendezvények adatkezelési kérdései
 • Okiratok egyéb dokumentum másolására, bemutatására vonatkozó előírások és ajánlott gyakorlat
 • Érintettek adatvédelmi kéréseinek a kezelése

Adatkezelés a munkaviszony megszűnése után, archiválás, HR-tevékenység támogatása szoftveresen, mesterséges intelligencia HR-adatkezelésnél

 • Archivált adatok, adatkezelés a munkaviszony megszűnését követően, megőrzési kötelezettségek
 • Elhunyt munkavállaló adataival kapcsolatos szabályok
 • Munkaügyek kiszervezésének speciális kérdései
 • Támogatási szerződések munkavállalókat érintő adatvédelmi kérdései
 • Munkavállalói bejelentési rendszer (whistlebowing)
 • HR-tevékenységet támogató szoftverekkel, felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdések
 • Mesterséges intelligencia használata, HR-tevékenységekhez kapcsolódó adatvédelmi kérdések

Jelentkezéskor a Megjegyzés rovatban jelezze, hogy az OLM Rendszer ajánlásával vesz részt!

Munka- és üzemi baleset, valamint az ehhez kapcsolódó kártérítés, megtérítés és ellátás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) adatai szerint 2020-ban 20366 munkabalesetet jelentettek be a munkáltatók, melyből 213 munkabaleset volt súlyos és 64 eset volt halálos.

A munkáltató kártérítési felelőssége e tekintetében lényegében „objektív”, ami annyit tesz, hogy az olyan szubjektív tényállási elemektől, mint amilyen a szándékosság vagy a gondatlanság vétkességi alakzata – a kártérítés felelősség független. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott minden olyan kárát, mely kapcsán nem tudja bizonyítani azon kimentési tényállásokat, melyeket e körben a munka törvénykönyve előír.

Előadók: Dr. Radics Zsuzsanna közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

                 Bagolyné Hampó Anita társadalombiztosítási tanácsadó és szakértő

                 Dr. Máriás Attila munkajogász, kártérítési szakjogász

Képzés időpontja: 2021. november 18., 9:00-13:00

Helyszín: Online képzés – Zoom platform

Az oktatás részvételi díja: 24.000 Ft + Áfa

Előadóink a téma kiemelt szakértői, akik az alábbi tematika mentén tekintik át a munkavállaló egészségkárosodásával kapcsolatos felelősségi kérdéseket a kártérítési és a megtérítési kötelezettségek, valamint az ellátás szempontjából:

Előadó: dr. Máriás Attila LL.M munkajogász, kártérítési szakjogász

 • A munkavállaló egészségkárosodásáért fennálló munkáltatói felelősség magánjogi és közjogi rendszere
 • A munkáltatói kártérítési felelősség hatályos szabályozása
 • A munkáltatói kártérítési felelősség tényállási elemeinek bemutatása
 • A munkavállaló egészségkárosodásáért fennálló munkáltatói kártérítési felelősség alóli mentesülés tényállási elemei
  • ellenőrzési körön kívüli előre nem látható, nem elhárítható körülmény
   • működési kör vs. ellenőrzési kör problematikája
  • munkavállaló kizárólagos és el nem hárítható magatartása
   • munkavállalói magatartás
   • kizárólagosság
   • elháríthatatlanság
  • A munkavállaló egészségkárosodásáért fennálló munkáltató kártérítési felelősség esetén a munkavállalót megillető kártérítés összegét csökkentő tényezők
   • A munkavállaló vétkes közrehatása, mint kiemelt csökkentő tényező
  • A kártérítés módja (fajtái) és számítása
  • Sérelemdíj, mint nem vagyoni „kártérítés”

Előadó: Bagolyné Hampó Anita, társadalombiztosítási szakértő, korábban OEP főosztályvezető-helyettes) 

 • Baleset, üzemi baleset,
 • Speciális kivizsgálást igénylő esetek
 • A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek
 • Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése
 • Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?
 • Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?
 • A baleset kivizsgálásnak szereplői
 • Foglalkoztató jogai és kötelezettsége
 • Mettől meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata?
 • Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során
 • Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?
 • Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok
 • Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?
 • Engedély nélküli munkavégzés
 • Útvonal indokolatlan megszakítása
 • Nem legrövidebb úton történő utazás

(előadó: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser, korábban OEP főosztályvezető)

 • foglalkozási megbetegedés
 • Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?
 • Balesethez kapcsolódó ellátások, ennek keretében a táppénz és baleseti táppénz elhatárolása.
 • Mikor és kinek jár a baleseti járadék?
 • Mikor és kinek jár a baleseti hozzátartozói nyugellátás?
 • Ki és hogyan veheti igénybe a baleseti egészségügyi szolgáltatásokat?(kitérve az Mt. hatálya alá tartozó öregségi nyugellátásban részesülőkre is)
 • TB keretében járó egészségügyi szolgáltatások áttekintése és elkülönítése a baleseti egészségügyi szolgáltatástól
 • Megtérítési eljárás és ehhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség
 • EU kártya és annak használata balesetek kapcsán

Jelentkezéskor a Megjegyzés rovatban jelezze, hogy az OLM Rendszer ajánlásával vesz részt!