A jogszabály megfelelőségi vizsgálat funkció készen áll az új Munka törvény változásaira

2018.11.23 | Rendszer | Tudás

A nagy érzelmeket kiváltó törvényjavaslat alapján 2019. januártól drasztikusan változhat a Munka törvénykönyve. A módosító javaslat csomag célja a munkaerő kölcsönzés rugalmasabbá tétele. A munkaidőkeretes foglalkoztatást is erősen érinti. Ebben a bejegyzésben előre vesszük a munkaidő számításra vonatkozó szabályokat melyet az OLM Rendszer automatikusan kezel amennyiben megszavazásra kerül a javaslat.

Munkaidő beosztást érintő módosítás 2019-től:

• 168 órával korábban írásban kell közölni.

• 96 órával a munka kezdetét megelőzően lehet módosítani, ha a munkáltató gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel

• A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló kérésére vagy hozzájárulásával is módosíthatja.

-Ez annyit jelent, hogy a dolgozók írásos kérése alapján lehet módosítani a munkaidő beosztást 96 órán belül is.. pl: a dolgozók kérnek műszakcserét az utolsó pillanatban. A Beosztástervezőben ezt könnyedén megteheti. 

Munkaidő beosztás közzététele és módosítása 2019-től

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén 6 egybefüggő munkanapot követően legalább 1 heti pihenőnapot be kell osztani.

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a megszakítás nélküli, a több műszakos, az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot be kell osztani aminek vasárnapra kell esni.

Az Mt. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

105. §

(1) Hetenként két pihenőnapot (heti pihenőnap) kell beosztani. A heti pihenőnapok egyenlőtlenül is

beoszthatók.

(2) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén hat egybefüggő munkanapot követően legalább egy heti

pihenőnapot be kell osztani.

(3) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

a) a megszakítás nélküli,

b) a több műszakos,

c) az idényjellegű tevékenység

keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot be kell

osztani.

(4) Havonta legalább egy heti pihenőnapot – a 101. § (1) bekezdés f) pont kivételével – vasárnapra

kell beosztani.”

Az OLM Rendszer jogszabály megfelelőségi vizsgálat funkciója a beosztások esetén erre figyelmezteti a felhasználót.

Rendkívüli munkavégzés

Az Mt. 109. § (1) bekezdésében a „kétszázötven óra” szövegrész helyébe a „négyszáz óra” szöveg lép.

A Beosztástervező RM kódja ezt figyelembe fogja venni a ‘túlórák’ megemelhető számát és a jogszabály megfelelőségi vizsgálat pedig figyelembe veszi a Munkaidő nyilvántartás során.

Munkaidőkeretes foglalkoztatás időtartama

A törvény alapján megkötésre kerülő kollektív szerződésekkel azt az időszakot lehet kibővíteni, melyen belül a munkáltató a munkaidőt beoszthatja: a módosított jogszabály hároméves időszakra teszi lehetővé a felhasznált és fel nem használt munkaórák beosztására vonatkozó, hosszabb munkaidőkeret kialakítását.

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 12 hónapról három évre nőhetne a munkaidőkeretes foglalkoztatás szerződése. Amennyiben megszavazásra kerül a jogszabály megfelelőségi vizsgálat ezt figyelembe veszi a dolgozó felvételénél. 

A Munka törvénykönyve változásokról itt olvashat bővebben és itt nézheti meg az eredeti javaslatot. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez még csak törvényjavaslat tehát módosulhatnak a részletei. Abban viszont biztos lehet, hogy ha az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszert használja, akkor biztos lehet benne, hogy a jogszabály változásokat nem Önnek kell figyelemmel kísérnie mert ezt a Rendszer megteszi Ön helyett!